دوری از نزدیکان ...

دوری از نزدیکان و آشنایان و تنهایی . ایجاد توقع میکند در من ...

توقع و سپس خشم یا افسردگی ...

(در دیگران هم دیده ام)

/ 1 نظر / 20 بازدید
مبارز بلاگ

دفاع همچنان باقیست... در جبهه ای جدید به مبارزه برخواسته ایم و در این راه نیازمند پشتیبانی هستیم. مبارز بلاگ در شکلی جدید و با دامنه اختصاصی در دسترس است : www.mobarezblog.ir این ارسال به صورت خودکار انجام شده ولی پاسخ ها دنبال می شود.