پست های ارسال شده در اسفند سال 1384

سلام بر زندگی

زندگی                با وجود تمامی سختيهايش                                            رسم خوشايندی ست .                                                                   آن را دوست بداريد                                                                                        و قدر لحظه های با هم ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 3 بازدید